WIBON Systeem

WIBONWIBON

De WION wordt binnenkort vervangen door de nieuwe Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten: de WIBON. Met het programma KLIC-WIN biedt het Kadaster zoals het er nu naar uitziet vanaf 1 juli 2018 één informatiesysteem met één loket voor de WIBON en voor INSPIRE. Geodan Van den Berg vervangt het huidige WION Systeem door het nieuwe WIBON Systeem. Wij zijn klaar om onze klanten aan te sluiten op het centrale loket.

Netbeheerders ontzorgen

Het nieuwe WIBON Systeem is in eerste instantie ontwikkeld als een systeem om onze klanten te ontzorgen bij de aansluiting op de centrale omgeving van het Kadaster. Netbeheerders stellen hun ruwe data (in elk gewenst dataformaat) geautomatiseerd en beveiligd beschikbaar aan Geodan Van den Berg. De conversie naar IMKL2015 – het nieuwe informatiemodel voor KLIC-WIN – en de upload naar het Kadaster verlopen dan automatisch.

Moderne viewer

In de basis verandert er niet zo veel. Het systeem heeft een moderne viewer, waarmee netbeheerders precies kunnen zien wat er gebeurt in de buurt van hun kabels en leidingen. En uiteraard blijft Geodan Van den Berg zorgen voor koppelingen naar de Klic-Toezicht app en de Klic-Formulier app. De graafmeldingen blijven ook als WMS-services beschikbaar, die klanten aan hun eigen applicaties kunnen toevoegen.

Bekijken en vergelijken

In het WIBON Systeem geeft Geodan Van den Berg alle namens de klant afgehandelde Klic-meldingen weer. Daarvoor sluiten we aan op de services die het Kadaster beschikbaar stelt. Het Kadaster gaat er wel vanuit dat netbeheerders zelf invulling geven aan de bewaarplicht van 5 jaar voor graafmeldingen. Met het WIBON Systeem doet Geodan Van den Berg dat voor haar klanten.

Veilig en automatisch

We zorgen voor een optimaal beveiligde locatie waar netbeheerders brondata kunnen neerzetten, in elk gewenst formaat. Het systeem kijkt periodiek of er nieuwe databestanden staan in de klantfolders. Als dat zo is, wordt het databestand opgepakt en automatisch gevalideerd. Als de validatie in orde is, wordt het bestand automatisch geconverteerd naar IMKL2015.

Handige koppelingen

In de nieuwe viewer kunnen onze beheerders Klic-meldingen niet alleen tonen in combinatie met hun eigen kabel- en leidingdata, maar ook met elke willekeurige andere dataset, zoals het bomenbestand, vervuilde grond of bestemmingsplannen. Ook kunnen klanten de viewer zelfstandig uitbreiden, met bijvoorbeeld een routeerservice of zoekfuncties in andere geografische datasets. Bovendien is de viewer geschikt voor gebruik op tablets.

Vertel ons uw wensen

We hopen dat onze klanten in de toekomst steeds meer uit onze viewer halen. We zijn benieuwd naar de specifieke behoeftes van onze klanten. Met deze input kunnen we ons WIBON Systeem optimaal blijven ontwikkelen. Vertel ons vooral uw wensen. Neem contact op met Patrick Straver via p.straver@goconnectit.nl of bel ons T 0343-594532.