Overige WI(B)ON diensten

Geodan Van den Berg voorziet in de totaaldienstverlening van netbeheerders. Daarbij bieden we de volgende WI(B)ON Services aan:

> WI(B)ON Conversie
> WI(B)ON Inwinning
> WI(B)ON Digitalisering
> WI(B)ON Claimmanagement
> WI(B)ON Schade en Herstel
> WI(B)ON Outsourcing

WI(B)ON Conversie

Om uw tekeningen digitaal aan te bieden via Klic-online moeten de tekeningen beschikbaar zijn als vectoren. Wij verzorgen voor u deze conversie en leveren bestanden aan die voldoen aan het IMKL (Informatie Model Kabels en Leidingen).

WI(B)ON Inwinning

WI(B)ON Inwinning is het inwinnen van ligginggegevens van de kabels en leidingen in het veld. Het inwinnen geschiedt (daar waar mogelijk) met gespecialiseerde apparatuur om de kabels en leidingen te traceren en deze vervolgens landmeetkundig in te meten.

WI(B)ON Digitalisering

WI(B)ON Digitalisering is het verwerken van analoge gegevens of het verwerken van de gegevens die met WI(B)ON Inwinning zijn ingemeten. Het digitaliseren bestaat uit het consistent maken (indien noodzakelijk) van de digitale gegevens en het koppelen van deze gegevens aan bijlagen. Op deze bijlagen zijn afwijkingen, nadere kabel- en leidinginformatie, bijzondere voorwaarden of eisen vermeld.

WI(B)ON Claimmanagement

WI(B)ON Claimmanagement is het vastleggen van schades, zodat deze op de veroorzaker kunnen worden verhaald. Ter plaatse van de schade worden de feiten (analoog en digitaal) vastgelegd in een schadedossier. Na toestemming van de opdrachtgever worden de kosten op de veroorzaker van de schade verhaald.

WI(B)ON Schade en Herstel

WI(B)ON Schade en Herstel is een onderhoudsovereenkomst voor het herstellen van schade aan kabels en leidingen. De onderhoudsovereenkomst kan zowel betrekking hebben op correctieve als preventieve onderhoudstaken.

WI(B)ON Outsourcing

Wij bieden u landelijke dekking voor het beheren van uw kabels en leidingen. En als u dat wenst zorgen wij ervoor dat uw belangen (dit zijn de gebieden waarvoor geldt dat Klic-online u waarschuwt indien daar wordt gegraven) altijd actueel zijn geregistreerd en verwerken wij al uw meldingen. Ook zorgen we voor het verstrekken van de juiste informatie voor de grondroerders nu en voor Klic-online in de toekomst.

Wilt u het beheer en de afhandeling van Klic-meldingen liever niet zelf doen? Dan nemen we die taak graag van u over. Neem voor meer informatie contact met ons op via: T +31 (0)343-594532 of E info@geodanvandenberg.nl