WION-gebruikersgroep overleg

Op dinsdag 2 mei vond het eerste WION-gebruikersgroep overleg van 2017 plaats. Tijdens dit overleg werd vanuit het programma KLIC-WIN door Henk Geurts, coördinator werkgroep netbeheerders, een update gegeven van de status van KLIC-WIN. Daarnaast werd door Rob van Maanen van het CROW, Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, een toelichting gegeven op de nieuwe richtlijn zorgvuldig graven (CROW500).

Update programma KLIC-WIN

Het programma is vertraagd. Belangrijkste reden is de vertraging in de wetgeving. De grootste onzekere factor is op dit moment de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving. De scenario’s zijn als volgt: 1 januari 2018, 1 juli 2018 of zelfs 1 januari 2019 met aansluitend een overgangsperiode van 6 maanden.

Nieuwe richtlijn zorgvuldig graven

De nieuwe richtlijn zorgvuldig graven is per 1 januari 2017 ingegaan. De nieuwe richtlijn geeft procesmatige invulling van het gehele graafproces, vanaf initiatie tot evaluatie. Daarbij wordt ook de rol van de initiatiefnemer, in veel gevallen de netbeheerder, en ontwerper expliciet benoemd. Daarbij wordt ook invulling verwacht van enkele zaken zoals het vooronderzoek naar ondergrondse infrastructuren (uitvoeren van oriëntatie-melding).

Hier vindt u de presentaties zoals gebruikt tijdens het overleg. Mocht u nog vragen hebben over de presentaties of WION-gebruikersoverleg, dan kunt u contact opnemen met d.rienks@geodanvandenberg.nl. Heeft u interesse om aanwezig te zijn bij het volgende WION-gebruikersoverleg? Meld u dan aan via: info@geodanvandenberg.nl.