Alle klanten aangesloten op WIBON systeem

Na een migratieperiode van 6 maanden is vorige week het overzetten van klanten van WION naar WIBON afgerond. Geodan Van den Berg (sinds eind 2018 onderdeel van GOconnectIT) heeft al haar klanten succesvol aangesloten op het KLIC-WIN systeem van het Kadaster. Dank ook KCC (Klantcontactcentrum) en OIM (Operationeel Informatie Management) van het Kadaster voor de goede samenwerking.

Van WION naar WIBON
De WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) bleek niet volledig meer te voldoen om schade als gevolg van graafwerkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Met de nieuwe WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten) zijn diverse onderdelen van de wet herzien. Zo heeft de nieuwe wet invloed op de registratie van huisaansluitingen, de manier waarop Eis Voorzorg wordt afgehandeld, de registratie van netten en heeft het een centrale opslag van liggingsgegevens.

Nieuwe werkwijze
Deze nieuwe wet vraagt om een nieuwe wijze van het aanleveren van de liggingsgegevens van kabels en leidingen. Alle 1.050 netbeheerders in Nederland hadden vanaf 1 januari 2019 tot 1 juli 2019 de tijd om aan te sluiten op het nieuwe KLIC-WIN systeem. Niet elke netbeheerder heeft deze deadline gehaald, maar gelukkig wel alle netbeheerders die via het systeem van Geodan Van den Berg werken.

Het WIBON systeem
Het nieuwe WIBON Systeem ontzorgt klanten bij de aansluiting op de centrale omgeving van het Kadaster. Netbeheerders stellen hun ruwe data (in elk gewenst dataformaat) geautomatiseerd en beveiligd beschikbaar aan Geodan Van den Berg. De conversie naar IMKL2015 – het nieuwe informatiemodel voor KLIC-WIN – en de upload naar het Kadaster verlopen dan automatisch.

In onze nieuwe viewer kunnen beheerders Klic-meldingen niet alleen tonen in combinatie met hun eigen kabel- en leidingdata, maar ook met vrij beschikbare achtergrondkaarten of andere eigen achtergrondkaarten (zoals het bomenbestand, verontreinigde bodem of bestemmingsplannen). De viewer is ook geschikt voor gebruik op tablets.

Laten ontzorgen?
Levert de overgang van WION naar WIBON en KLIC-WIN lastige vraagstukken en situaties op voor u als netbeheerder? Wij helpen graag om hierin te ondersteunen en ontzorgen. Neem contact op via 0343-594532 of info@geodanvandenberg.nl.

5 dingen die je moet weten over KLIC-WIN

Sinds 2 januari is de overgangsfase van start gegaan en leveren de eerste netbeheerders Klic-gegevens uit volgens een nieuwe structuur. Een belangrijke stap voor de graafketen, maar wat moet je als aannemer of netbeheerder nu precies weten over KLIC-WIN?

 1. Wat betekent KLIC-WIN?

KLIC-WIN is een uitwerking van de WIBON (de Nederlandse Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) en INSPIRE (de Europese richtlijn Infrastructure for Spatial Information in the European Community). De naam is dan ook een samenvoeging van WIBON, INSPIRE en natuurlijk KLIC, want hey… het moet wél duidelijk blijven dat het over Klic-meldingen gaat.

 1. Van png naar vector

Tot nu toe werd de digitale Klic-melding geleverd in png-bestanden, platte afbeeldingen dus. In de nieuwe situatie is de aanlevering van liggingsgegevens in vector. Dit betekent dat je bijvoorbeeld verder kan inzoomen met behoud van scherpte. Wanneer alle netbeheerders aanleveren in vector, zal dit in de Klic App en andere viewers toegepast kunnen worden. Ook voor netbeheerders zullen vectordata een voordeel geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontvangen van veel duidelijkere en completere informatie van andere netbeheerders in de ontwerpfase. Dit helpt om een goed detailontwerp te kunnen maken.

 1. Gefaseerde overgang, waarom?

Alle netbeheerders overzetten naar een nieuwe werkwijze en systeem heeft veel impact. Dit gebeurt gefaseerd om het zo soepel en foutloos mogelijk te laten verlopen. Om als grondroerder te kunnen voldoen aan de wet moet het ook tijdens de overgangsperiode mogelijk zijn om Klic-meldingen aan te vragen en te ontvangen voordat de graafwerkzaamheden starten. Op 7 januari is de eerste netbeheerder op de nieuwe manier gaan aanleveren en de overige 1.100 netbeheerders hebben tot 1 juli 2019 de tijd om over te gaan. Zij zullen hun systemen moeten aanpassen.

 1. Informatiepolygoon – meer inzicht, minder schades

In een later stadium van KLIC-WIN wordt ook een informatiepolygoon toegevoegd aan Klic-meldingen. Grondroerders geven aan in welk gebied ze gaan graven en kunnen daarnaast een informatiepolygoon intekenen rondom het graafgebied. Ze kunnen dan zien welke kabels en leidingen er in de buurt liggen, zonder dat daar Eis Voorzorg maatregelen worden opgelegd. Een goede stap om bewustwording van de omgeving te stimuleren om zo graafschade verder te voorkomen!

 1. Huisaansluitingen worden verplicht

De komende jaren wordt het voor netbeheerders ook verplicht om de gegevens over huisaansluitingen mee te leveren, in vectorformaat. Op dit moment sturen netbeheerders de aansluitleidingen niet altijd mee (of alleen als bijlage), terwijl juist hier veel schades ontstaan bij graven in de omgeving van woningen. Het is sinds de ingang van de WIBON verplicht om de huisaansluitingen mee te leveren als deze beschikbaar zijn. Vanaf 2020 moet dit worden meegeleverd voor netten met gevaarlijke inhoud en uiterlijk 1 januari 2028 moeten ook de netten voor water, data en elektriciteit de huisaansluitingen digitaal meesturen.

Tot slot nog deze tips:

Netbeheerders

Grondroerders

 • Vraag op tijd Klic-meldingen aan. De verwerkingstijd is mogelijk iets langer
 • Gebruik voor het raadplegen van de Klic-melding een goede viewer zoals de Klic App, die de Klic-melding conform KLIC-WIN formaat toont

Kadaster Nieuwsflits KLIC-WIN

Bekijk hier de Kadaster Nieuwsflits van november 2017 met daarin de volgende onderwerpen:
NTD: nieuwe functionaliteit voor KLIC-WIN, Planning komende periode en Nieuwe KLIC-WIN publicaties op GitHub.

Deze korte Kadaster Nieuwsflitsen zijn bedoeld om alle betrokkenen bij het programma KLIC-WIN te informeren over de highlights en belangrijke onderwerpen/ontwikkelingen binnen het programma. Naast deze Nieuwsflitsen worden er regelmatig nieuwsberichten geplaatst op www.kadaster.nl/klic-win-nieuws.

Bron: Het Kadaster

Kadaster Nieuwsflits KLIC-WIN

Bekijk hier de Kadaster Nieuwsflits van september 2017 met daarin de volgende onderwerpen:
Status wetgeving, IMKL versie 1.2.1, KLIC-WIN Authenticatie (OAuth), KLIC-WIN validatie code, Planning functionaliteit en Nieuwe KLIC-WIN publicaties op GitHub.

Deze korte Kadaster Nieuwsflitsen zijn bedoeld om alle betrokkenen bij het programma KLIC-WIN te informeren over de highlights en belangrijke onderwerpen/ontwikkelingen binnen het programma. Naast deze Nieuwsflitsen worden er regelmatig nieuwsberichten geplaatst op www.kadaster.nl/klic-win-nieuws.

Bron: Het Kadaster

Kadaster Nieuwsflits KLIC-WIN

Onderstaand een aantal korte ‘Nieuwsflisten’ van het Kadaster over KLIC-WIN.

 1. Vooraankondiging IMKL v1.2 in Kadaster KLIC-WIN systemen
  In de week van 29 mei zal versie 1.2 van het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) geïmplementeerd worden in de Kadaster KLIC-WIN systemen. Lees er meer over in het nieuwsbericht.
 2. Update status wetgeving
  Het wetsvoorstel van de WION is door de Raad van State behandeld en er zijn geen aanpassingen doorgevoerd. Het wetsvoorstel zal zo spoedig mogelijk aan de 2e kamer worden aangeboden. Daarna volgen 1e kamer, referendum periode, Staatscourant en Koninklijk besluit. In theorie kan de nieuwe WION nog steeds 1-1-2018 in werking treden.
 3. Terugblik technische workshop BMKL2.0
  Op woensdag 10 mei vond er een KLIC-WIN technische workshop BMKL2.0 plaats. Het was een inhoudelijke, interactieve sessie over het nieuwe berichtenprotocol. Er zijn veel inhoudelijke vragen gesteld. Een deel is direct beantwoord, de rest van de vragen wordt nu opgepakt door het KLIC-WIN team. De terugkoppeling (onder andere de gegeven presentatie) zal zo spoedig mogelijk gedeeld worden met de aanwezigen en op GitHub worden gepubliceerd.
 4. Geen bijeenkomst voor serviceproviders en softwareleveranciers op 2 juni 2017!
  In tegenstelling tot een eerdere ‘Save the date’ mededeling: de informatiebijeenkomst voor serviceproviders en softwareleveranciers van 2 juni 2017 gaat niet door.

Deze korte Kadaster Nieuwsflitsen zijn bedoeld om alle betrokkenen bij het programma KLIC-WIN te informeren over de highlights en belangrijke onderwerpen/ontwikkelingen binnen het programma. Naast deze Nieuwsflitsen worden er regelmatig nieuwsberichten geplaatst op www.kadaster.nl/klic-win-nieuws.

Bron: Het Kadaster

WION-gebruikersgroep overleg

Op dinsdag 2 mei vond het eerste WION-gebruikersgroep overleg van 2017 plaats. Tijdens dit overleg werd vanuit het programma KLIC-WIN door Henk Geurts, coördinator werkgroep netbeheerders, een update gegeven van de status van KLIC-WIN. Daarnaast werd door Rob van Maanen van het CROW, Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, een toelichting gegeven op de nieuwe richtlijn zorgvuldig graven (CROW500).

Update programma KLIC-WIN

Het programma is vertraagd. Belangrijkste reden is de vertraging in de wetgeving. De grootste onzekere factor is op dit moment de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving. De scenario’s zijn als volgt: 1 januari 2018, 1 juli 2018 of zelfs 1 januari 2019 met aansluitend een overgangsperiode van 6 maanden.

Nieuwe richtlijn zorgvuldig graven

De nieuwe richtlijn zorgvuldig graven is per 1 januari 2017 ingegaan. De nieuwe richtlijn geeft procesmatige invulling van het gehele graafproces, vanaf initiatie tot evaluatie. Daarbij wordt ook de rol van de initiatiefnemer, in veel gevallen de netbeheerder, en ontwerper expliciet benoemd. Daarbij wordt ook invulling verwacht van enkele zaken zoals het vooronderzoek naar ondergrondse infrastructuren (uitvoeren van oriëntatie-melding).

Hier vindt u de presentaties zoals gebruikt tijdens het overleg. Mocht u nog vragen hebben over de presentaties of WION-gebruikersoverleg, dan kunt u contact opnemen met d.rienks@geodanvandenberg.nl. Heeft u interesse om aanwezig te zijn bij het volgende WION-gebruikersoverleg? Meld u dan aan via: info@geodanvandenberg.nl.

Kadaster Nieuwsflits KLIC-WIN

Onderstaand een aantal korte ‘Nieuwsflisten’ van het Kadaster over KLIC-WIN.

 1. Status wetgeving
  Het wetsvoorstel van de WION is eind februari goedgekeurd door de ministerraad en ligt nu bij de Raad van State. De Raad van State heeft tot eind mei om te reageren. Na eventueel noodzakelijk geachte aanpassingen kan het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Daarna volgen de Eerste Kamer, referendum periode, Staatscourant en Koninklijk besluit. In theorie kan de nieuwe WION nog steeds 1-1-2018 in werking treden.
 2. IMKL2015 versie 1.2
  De definitieve versie van het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) v1.2 is gepubliceerd. Na een laatste reviewronde op de release candidate-versie, heeft Geonovum de opmerkingen verwerkt in de definitieve versie 1.2 van het IMKL en gepubliceerd op het Technisch Register Geo-standaarden in Nederland.
 3. Pilot BMKL2.0 start op 13 april
  Donderdag 13 april start de pilot BMKL2.0 met een aantal netbeheerders/serviceproviders. Meer informatie over het nieuwe berichtenprotocol BMKL2.0 vindt u op GitHub.
 4. Technische workshop BMKL2.0
  Op woensdag 10 mei organiseert KLIC-WIN in Apeldoorn een technische workshop BMKL2.0 (nieuwe berichtenprotocol Kadaster – Netbeheerder). Deze bijeenkomst is bedoeld voor de netbeheerders of de serviceproviders en softwareleveranciers van de netbeheerder.
 5. Stand van zaken Programma KLIC-WIN
  Afgerond:
  – INSPIRE Netinformatie (geaccepteerd en gereed voor implementatie)
  – Actualiseren netinformatie + documenten (pilotfase afgerond)
  – B2B Actualiseren netinformatie + documenten (pilotfase afgerond)
  – BMKL op basis van IMKL v1.1 (gereed voor pilotfase, zie punt 3)
  – IMKL v1.2 definitief vastgesteld (zie punt 2)Lopende:
  – De volgende functionaliteit is gereed voor testen door netbeheerders:
  o Actualiseren netinformatie + B2B (o.b.v. IMKL v.1.1)
  o Actualiseren documenten + B2B (o.b.v. IMKL v.1.1)
  – Realisatie invoering IMKL v1.2 door het Kadaster

Deze korte Kadaster Nieuwsflitsen zijn bedoeld om alle betrokkenen bij het programma KLIC-WIN te informeren over de highlights en belangrijke onderwerpen/ontwikkelingen binnen het programma. Naast deze Nieuwsflitsen worden er regelmatig nieuwsberichten geplaatst op www.kadaster.nl/klic-win-nieuws.

Bron: Het Kadaster

Kadaster Informatiebijeenkomst KLIC-WIN

Eind januari organiseerde het Kadaster in Apeldoorn een informatiebijeenkomst in het kader van KLIC-WIN voor serviceproviders en softwareleveranciers. Tijdens de bijeenkomst werd onder andere de planning van KLIC-WIN besproken, kwam de status pilot-en bètafase KLIC-WIN aan bod en de IMKL2015 update.

Meer weten over deze bijeenkomst? Download via deze link de gegeven presentaties in zipbestand.In maart en juni van dit jaar zijn de volgende informatiebijeenkomsten voor serviceproviders en softwareleveranciers ingepland. Lees meer over KLIC-WIN op de website van het Kadaster.

Meer weten?

Meer weten over de overgang naar KLIC-WIN en wat Geodan Van den Berg hierin voor u kan betekenen? Neem contact op met Doekele Rienks via 020 – 5711311 of stuur een e-mail: doekele.rienks@geodan.nl

Kadaster update: planning KLIC-WIN

Vanuit het Kadaster een bericht over de planning van KLIC-WIN: in eerdere berichtgeving over de livegang is een wijziging aangekondigd. Het Kadaster informeert u op hoofdlijnen over deze wijziging. Met een aantal stakeholders (netbeheerders, service providers en koepel vertegenwoordigers van grondroerders) wordt in overleg nader op de details ingegaan.

> Lees meer in het nieuwsbericht van het Kadaster

Terugblik Nationaal Kabel- en Leidingcongres

Het KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres op 2 november ligt al een paar weken achter ons. Geodan Van den Berg was uiteraard aanwezig en kijkt met een zeer positief gevoel terug op congres. Waar met 450 deelnemers werd nagedacht over de gezamenlijke doelstelling: minder dan 25.000 graafschades per jaar in 2018! Benieuwd naar wat er tijdens het KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres is besproken en gepresenteerd?
> Bekijk hier de KLO terugblik op het congres.