Reactie op brief KLIC-WIN

Geodan Van den Berg heeft al haar klanten onlangs een brief gestuurd als reactie op de brief van het Kadaster aan alle netbeheerders in Nederland. In de brief van het Kadaster worden netbeheerders in Nederland geïnformeerd over de voortgang van het KLIC-WIN programma. Met het programma KLIC-WIN biedt het Kadaster vanaf 2017 één informatie systeem met één loket voor de WIBON en voor INSPIRE. Geodan Van den Berg is er klaar voor om onze klanten aan te sluiten op het centrale loket.

Geodan Van den Berg is klaar voor de KLIC-WIN

Geodan Van den Berg was al voor de start van KLIC-WIN bezig met INSPIRE. Inmiddels hebben we uitgebreide kennis van de nieuwe KLIC-WIN standaarden. Het IMKL (informatiemodel), BMKL (berichtenmodel) en PMKL (visualisatie) zijn reeds door ons geïmplementeerd in onze systemen.

Wat moet u doen?

Geodan Van den Berg is al voor u in actie gekomen. In kwartaal 4 van dit jaar komt ons nieuwe WIBON systeem in productie. Een van de grote onzekerheden is echter de planning van het KLIC-WIN programma. De gefaseerde livegang staat nu gepland vanaf 1 januari 2017 (was 1 oktober 2016), met een aansluitperiode die naar verwachting zes maanden zal zijn.

Wij nemen na de zomer contact met u op om de aansluiting op de KLIC-WIN met u door te nemen. U hoeft dus zelf momenteel niets te doen.

Heeft u naar aanleiding van KLIC-WIN en/of onze brief nog vragen? Neem dan contact met ons op via T 020 – 5711 393 of E info@geodanvandenberg.nl.