Geodan Van den Berg onderdeel GOconnectIT

Persbericht

Een mooie stap waarbij de graafketen beter bediend kan worden en het mogelijk wordt om versneld innovaties voor de branche te realiseren. GOconnectIT richt zich met name op de uitvoerende kant van de grondroerders, terwijl Geodan Van den Berg zich vooral focust op de netbeheerders. Het combineren van de kennis en ervaring binnen beide werelden resulteert in een unieke partij die optimaal in staat is haar klanten volledig te ontzorgen. Door het faciliteren en verbeteren van de informatie uitwisseling tussen grondroerders en netbeheerders kan daarnaast de kans op graafschade verder worden teruggedrongen.

De continuïteit van de processen van klanten blijft vanzelfsprekend gewaarborgd. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

> volledig persbericht

 

Nieuwe WION Systeem release

In navolging van ons bericht van 22 juni, willen wij u bij deze op de hoogte stellen van de exacte datum waarop Geodan de achtergrondkaartlagen voor u vervangt door het voorgestelde alternatief. Geodan heeft een nieuwe versie van het WION Systeem uitgebracht. Deze nieuwe versie van het WION Systeem maakt het mogelijk om gebruik te maken van de achtergrondkaarten via ons GeodanMaps-platform.

Deze nieuwe versie van het WION Systeem zal op maandag 14 augustus, om 17.00u in gebruik worden genomen, samen met de in gebruikname van de voorgestelde alternatieve achtergrondkaarten in de WION Client. In verband met het uitrollen van deze nieuwe versie zal het WION Systeem die dag tussen 17.00u en 20.00 uur niet beschikbaar zijn.

Binnenkomende KLIC-meldingen van het Kadaster worden door ons opgevangen en zullen na het uitrollen van de nieuwe versie WION Systeem verwerkt worden.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via E support@geodanvandenberg.nl of T 020-5711 393.

WIBON… we hebben hier toch de WION?

Iedereen werkzaam in de graafsector kent de WION wel. En waarschijnlijk is ook bekend dat de WION aangepast gaat worden. Doekele Rienks schreef hier al over in zijn blog. Maar wat minder bekend is, is de nieuwe wet die op de deur klopt: de WIBON (Wet Informatie uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten). Hee, zult u zeggen, dat lijkt veel op de WION! Maar één letter verschil. Dat klopt. Maar met die ene letter komt er wel een flinke hoeveelheid bovengrondse informatie bij. U kunt hierbij denken aan kasten, masten en technische ruimtes.

U vraagt zich waarschijnlijk af waarom er nieuwe wetgeving noodzakelijk is, als de WION wetgeving binnenkort al aangepast wordt. Om dat goed toe te lichten moeten we even terug in de tijd. In 2014 is er vanuit het Europese Parlement een voorstel ingediend om de kosten te verlagen voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid. Het betreft richtlijn 2014/61/EU, ook wel bekend als ‘richtlijn breedband’. De ‘richtlijn breedband’ moet er uiteindelijk voor zorgen dat Europeanen in 2020 toegang kunnen krijgen tot sneller internet (30 Mbps of meer), een van de doelstellingen uit de Digitale Agenda. Om deze richtlijn te implementeren is er voor gekozen om enerzijds de WION wetgeving uit te breiden en is het anderzijds noodzakelijk om een stuk bovengrondse informatie aan te leveren.

Om de ‘richtlijn breedband’ te kunnen realiseren wordt er beoogd een impuls te geven om bestaande fysieke infrastructuur, zoals de infrastructuur van andere nutsbedrijven, te gebruiken voor de aanleg van openbare elektronische communicatienetwerken. Daarnaast heeft de richtlijn tot doel de kosten van de aanleg van netwerken met hoge snelheid (ook breedbandnetwerken genoemd) te verlagen door te bevorderen dat de daarvoor benodigde civiele werken worden gecombineerd met andere civiele werken.

Oké, dat is duidelijk. Fysieke infrastructuur gaan medegebruiken en coördinatie bij de graafwerkzaamheden. Volgens mij zijn dit zaken die we al heel lang proberen voor elkaar te krijgen. Op regionaal niveau zijn er al enkele initiatieven die redelijk tot goed slagen, maar landelijk is een ander verhaal. Hoe dit alles moet gaan werken is nog niet helder. Wel staat vast dat de informatie-uitwisseling die het Kadaster voor de WION gebruikt ook hiervoor wordt ingezet.

Net als bij KLIC-Online, is er bij het in werking treden van de WIBON vanuit het Kadaster een portaal voor graaf- of oriëntatiemeldingen en meldingen over medegebruik of coördinatie.

Kortom er zijn nog flink wat onduidelijkheden over de WIBON. Ook omdat deze wet net zoals de WION nog ter consultatie lag. Tot 31 augustus 2016 kon worden gereageerd op de consultatie.

Wij houden u in ieder geval op de hoogte over de voortgang van deze wet en de eventuele gevolgen voor u. Mocht u van gedachten willen wisselen over de WIBON, neem dan contact met ons op. Mail dan naar support@geodanvandenberg.nl of bel met 020-5711393.

Patrick Straver, projectleider

Bronvermelding: Memorie van Toelichting 1 juli 2015

Consultaties WION en WIBON gestart

Op 8 en 13 juli opende het ministerie van Economische Zaken twee internetconsultaties met betrekking tot de WION en WIBON. Beide voorstellen van de wet liggen nog tot 31 augustus ter consultatie. Geodan Van den Berg zal deze consultaties uiteraard goed doornemen. Wij raden onze klanten aan dit ook te doen.

Heeft u naar aanleiding van deze consultaties nog vragen? Neem dan contact met ons op via T 020 – 5711 393 of E info@geodanvandenberg.nl.

Nieuwe versie WION Systeem 2.6.1

Op woensdag 3 februari zal er een nieuwe versie (v2.6.1) van het WION Systeem beschikbaar komen. In verband met het uitrollen van deze nieuwe versie zal de WION Client (kaartviewer) deze dag niet beschikbaar zijn tussen 17.00u – 18.00u.

Binnen de nieuwe versie 2.6.1 zijn de volgende nieuwe functionaliteiten doorgevoerd:

  • Als er van aandachtsgebieden gebruik wordt gemaakt voor het meezenden van bijbehorende bijlagen, worden deze gebieden in de nieuwe WION Client altijd als achtergrondlaag getoond met een blauwe lijn.
  • In de WION Client wordt default een periode vanaf 7 dagen terug gehanteerd voor de selectie van graafberichten bij het openen van de kaart. Indien gewenst kan die periode daarna handmatig worden aangepast, maar we kunnen het default aantal dagen terug nu ook voor elke klant afzonderlijk instellen. Indien u van deze optie gebruik wenst te maken, neem daarvoor contact met ons op.
  • Bij de mailnotificatie van calamiteit-berichten is het nu ook mogelijk om de samenvattende pdf mee te laten zenden. Indien u van deze optie gebruik wenst te maken, neem daarvoor contact met ons op.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk via T 020-5711 393 of E info@geodanvandenberg.nl.