Tweede Kamer akkoord met WIBON

Op 21 november heeft de Tweede Kamer ingestemd met de WIBON, de Wet Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken.

Van WION naar WIBON

De WION voor ‘ondergrondse’ netwerken is ruim 10 jaar van kracht. Deze wet is in eerste instantie bedacht om graafschades te voorkomen. Het ‘bovengrondse’ netwerk komt er nu bij. Met de komst van de WIBON zijn netbeheerders in Europa verplicht ook gegevens over bovengrondse infrastructuren zoals transformatorhuisjes of 4G-masten beschikbaar te stellen. Vanwege de uitvoering van de Europese Richtlijn voor de aanleg van breedband. De ‘richtlijn breedband’ zorgt ervoor dat Europeanen in 2020 toegang kunnen krijgen tot sneller internet (30 Mbps of meer).

WIBON in werking

Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. Als het daar ook is aangenomen, dan ondertekenen de Koning en de verantwoordelijke minister de wetstekst. Na publicatie in het Staatsblad kan de wet in werking treden. Dat zal naar verwachting op 1 juli 2018 zijn.

Kadaster Nieuwsflits KLIC-WIN

Bekijk hier de Kadaster Nieuwsflits van november 2017 met daarin de volgende onderwerpen:
NTD: nieuwe functionaliteit voor KLIC-WIN, Planning komende periode en Nieuwe KLIC-WIN publicaties op GitHub.

Deze korte Kadaster Nieuwsflitsen zijn bedoeld om alle betrokkenen bij het programma KLIC-WIN te informeren over de highlights en belangrijke onderwerpen/ontwikkelingen binnen het programma. Naast deze Nieuwsflitsen worden er regelmatig nieuwsberichten geplaatst op www.kadaster.nl/klic-win-nieuws.

Bron: Het Kadaster