Kadaster Nieuwsflits KLIC-WIN

Onderstaand een aantal korte ‘Nieuwsflisten’ van het Kadaster over KLIC-WIN.

 1. Vooraankondiging IMKL v1.2 in Kadaster KLIC-WIN systemen
  In de week van 29 mei zal versie 1.2 van het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) geïmplementeerd worden in de Kadaster KLIC-WIN systemen. Lees er meer over in het nieuwsbericht.
 2. Update status wetgeving
  Het wetsvoorstel van de WION is door de Raad van State behandeld en er zijn geen aanpassingen doorgevoerd. Het wetsvoorstel zal zo spoedig mogelijk aan de 2e kamer worden aangeboden. Daarna volgen 1e kamer, referendum periode, Staatscourant en Koninklijk besluit. In theorie kan de nieuwe WION nog steeds 1-1-2018 in werking treden.
 3. Terugblik technische workshop BMKL2.0
  Op woensdag 10 mei vond er een KLIC-WIN technische workshop BMKL2.0 plaats. Het was een inhoudelijke, interactieve sessie over het nieuwe berichtenprotocol. Er zijn veel inhoudelijke vragen gesteld. Een deel is direct beantwoord, de rest van de vragen wordt nu opgepakt door het KLIC-WIN team. De terugkoppeling (onder andere de gegeven presentatie) zal zo spoedig mogelijk gedeeld worden met de aanwezigen en op GitHub worden gepubliceerd.
 4. Geen bijeenkomst voor serviceproviders en softwareleveranciers op 2 juni 2017!
  In tegenstelling tot een eerdere ‘Save the date’ mededeling: de informatiebijeenkomst voor serviceproviders en softwareleveranciers van 2 juni 2017 gaat niet door.

Deze korte Kadaster Nieuwsflitsen zijn bedoeld om alle betrokkenen bij het programma KLIC-WIN te informeren over de highlights en belangrijke onderwerpen/ontwikkelingen binnen het programma. Naast deze Nieuwsflitsen worden er regelmatig nieuwsberichten geplaatst op www.kadaster.nl/klic-win-nieuws.

Bron: Het Kadaster

WION-gebruikersgroep overleg

Op dinsdag 2 mei vond het eerste WION-gebruikersgroep overleg van 2017 plaats. Tijdens dit overleg werd vanuit het programma KLIC-WIN door Henk Geurts, coördinator werkgroep netbeheerders, een update gegeven van de status van KLIC-WIN. Daarnaast werd door Rob van Maanen van het CROW, Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, een toelichting gegeven op de nieuwe richtlijn zorgvuldig graven (CROW500).

Update programma KLIC-WIN

Het programma is vertraagd. Belangrijkste reden is de vertraging in de wetgeving. De grootste onzekere factor is op dit moment de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving. De scenario’s zijn als volgt: 1 januari 2018, 1 juli 2018 of zelfs 1 januari 2019 met aansluitend een overgangsperiode van 6 maanden.

Nieuwe richtlijn zorgvuldig graven

De nieuwe richtlijn zorgvuldig graven is per 1 januari 2017 ingegaan. De nieuwe richtlijn geeft procesmatige invulling van het gehele graafproces, vanaf initiatie tot evaluatie. Daarbij wordt ook de rol van de initiatiefnemer, in veel gevallen de netbeheerder, en ontwerper expliciet benoemd. Daarbij wordt ook invulling verwacht van enkele zaken zoals het vooronderzoek naar ondergrondse infrastructuren (uitvoeren van oriëntatie-melding).

Hier vindt u de presentaties zoals gebruikt tijdens het overleg. Mocht u nog vragen hebben over de presentaties of WION-gebruikersoverleg, dan kunt u contact opnemen met d.rienks@geodanvandenberg.nl. Heeft u interesse om aanwezig te zijn bij het volgende WION-gebruikersoverleg? Meld u dan aan via: info@geodanvandenberg.nl.