Kadaster Nieuwsflits KLIC-WIN

Onderstaand een aantal korte ‘Nieuwsflisten’ van het Kadaster over KLIC-WIN.

 1. Status wetgeving
  Het wetsvoorstel van de WION is eind februari goedgekeurd door de ministerraad en ligt nu bij de Raad van State. De Raad van State heeft tot eind mei om te reageren. Na eventueel noodzakelijk geachte aanpassingen kan het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Daarna volgen de Eerste Kamer, referendum periode, Staatscourant en Koninklijk besluit. In theorie kan de nieuwe WION nog steeds 1-1-2018 in werking treden.
 2. IMKL2015 versie 1.2
  De definitieve versie van het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) v1.2 is gepubliceerd. Na een laatste reviewronde op de release candidate-versie, heeft Geonovum de opmerkingen verwerkt in de definitieve versie 1.2 van het IMKL en gepubliceerd op het Technisch Register Geo-standaarden in Nederland.
 3. Pilot BMKL2.0 start op 13 april
  Donderdag 13 april start de pilot BMKL2.0 met een aantal netbeheerders/serviceproviders. Meer informatie over het nieuwe berichtenprotocol BMKL2.0 vindt u op GitHub.
 4. Technische workshop BMKL2.0
  Op woensdag 10 mei organiseert KLIC-WIN in Apeldoorn een technische workshop BMKL2.0 (nieuwe berichtenprotocol Kadaster – Netbeheerder). Deze bijeenkomst is bedoeld voor de netbeheerders of de serviceproviders en softwareleveranciers van de netbeheerder.
 5. Stand van zaken Programma KLIC-WIN
  Afgerond:
  – INSPIRE Netinformatie (geaccepteerd en gereed voor implementatie)
  – Actualiseren netinformatie + documenten (pilotfase afgerond)
  – B2B Actualiseren netinformatie + documenten (pilotfase afgerond)
  – BMKL op basis van IMKL v1.1 (gereed voor pilotfase, zie punt 3)
  – IMKL v1.2 definitief vastgesteld (zie punt 2)Lopende:
  – De volgende functionaliteit is gereed voor testen door netbeheerders:
  o Actualiseren netinformatie + B2B (o.b.v. IMKL v.1.1)
  o Actualiseren documenten + B2B (o.b.v. IMKL v.1.1)
  – Realisatie invoering IMKL v1.2 door het Kadaster

Deze korte Kadaster Nieuwsflitsen zijn bedoeld om alle betrokkenen bij het programma KLIC-WIN te informeren over de highlights en belangrijke onderwerpen/ontwikkelingen binnen het programma. Naast deze Nieuwsflitsen worden er regelmatig nieuwsberichten geplaatst op www.kadaster.nl/klic-win-nieuws.

Bron: Het Kadaster