Kadaster update: planning KLIC-WIN

Vanuit het Kadaster een bericht over de planning van KLIC-WIN: in eerdere berichtgeving over de livegang is een wijziging aangekondigd. Het Kadaster informeert u op hoofdlijnen over deze wijziging. Met een aantal stakeholders (netbeheerders, service providers en koepel vertegenwoordigers van grondroerders) wordt in overleg nader op de details ingegaan.

> Lees meer in het nieuwsbericht van het Kadaster

Terugblik Nationaal Kabel- en Leidingcongres

Het KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres op 2 november ligt al een paar weken achter ons. Geodan Van den Berg was uiteraard aanwezig en kijkt met een zeer positief gevoel terug op congres. Waar met 450 deelnemers werd nagedacht over de gezamenlijke doelstelling: minder dan 25.000 graafschades per jaar in 2018! Benieuwd naar wat er tijdens het KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres is besproken en gepresenteerd?
> Bekijk hier de KLO terugblik op het congres.

Het WIBON Systeem leeft…

KLIC-WIN komt er aan! Geodan Van den Berg is in dat kader al sinds begin 2016 druk bezig met de ontwikkeling van het nieuwe WIBON Systeem. Met dit systeem blijven we onze klanten volledig ontzorgen, ook met de nieuwe wetgeving WIBON. Die wetgeving zal, zoals het er nu naar uitziet, pas per 1 januari 2018 in werking treden. Hierover houden we u natuurlijk ook op de hoogte. In deze blog vertel ik u over de ontwikkeling van ons nieuwe WIBON Systeem. Iets waar we nu al enorm trots op zijn.

API’s vanuit het Kadaster nog niet beschikbaar

Als eerste moet ik nog wel aangeven dat het systeem nog niet helemaal af is. De reden hiervoor is simpel: de benodigde API’s vanuit het Kadaster zijn nog niet beschikbaar. In technische termen is een Application Programming Interface (API) een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma. Het is dus een manier waarop verschillende applicaties elkaar toegang verschaffen en informatie uitwisselen.

De toekomstige API’s zijn al wel beschreven in het nieuwe ‘Berichten Model Kabels en Leiding’(BMKL2015), maar dus nog niet ‘echt’ beschikbaar. We kunnen daarom dus ook nog niet zeggen dat ons systeem af is. Dat kan pas als we ons WIBON Systeem uitvoerig hebben getest in samenwerking met de API’s van het Kadaster.

Wat hebben we dan de afgelopen maanden allemaal gedaan?

Met een compleet ontwikkelteam hebben we alle benodigde WIBON Systeem componenten opnieuw ontwikkeld. We ontwikkelen het huidige WION Systeem dus niet door, maar kiezen ervoor om een volledig nieuw systeem te ontwikkelen, wat aansluit bij de modernste technieken en hedendaagse beveiligingsprotocollen. Hiermee kunnen we garanderen dat we ook blijven voldoen aan de van toepassing zijnde certificeringen (ISO9001, ISO27001 en ISEA3402) die u als klant de zekerheid geven dat uw gegevens veilig zijn bij Geodan Van den Berg.

Voor eindgebruiker is vaak alleen de ‘voorkant’ van het systeem zichtbaar. Met de voorkant bedoelen we hier de omgeving waarin je als gebruiker kunt inloggen. En waarin u uw eigen kabels en leidingen, en afgehandelde Klic-meldingen kunt zien en bevragen. Deze WIBON Systeem viewer voldoet aan de nieuwste standaarden, heeft een ‘Google’ look-and-feel, en is ‘responsive’. Dat laatste wil zeggen dat hij ook volledig werkt op tablets en telefoons.

De nieuwe WIBON Systeem viewer is straks voor u overal via al uw devices te benaderen. De enige randvoorwaarde is dat uw devices over een internetverbinding beschikken. U heeft dus in de toekomst altijd de liggingsgegevens van uw kabels en leidingen, samen met de Klic-meldingen bij u. En hoe handig is het om in deze viewer kaartlagen te combineren? Zo is bijvoorbeeld ook de Bodemrisicokaart te integreren.

Kloppend hart van het WIBON Systeem

Om die nieuwe voorkant goed te laten werken is er ook een ‘achterkant’ nodig, die aansluit op de API’s van het Kadaster. Voor ons is die achterkant het kloppend hart van het WIBON Systeem. Deze bestaat onder andere uit een redundant uitgevoerde database omgevingen voor de IMKL2015 datasets. Maar ook de opslag van afgehandelde Klic-meldingen volgens de wettelijke norm (minimaal 5 jaar) wordt in deze database omgeving geregeld. Onze WIBON Systeem achterkant is er klaar voor om aangesloten te worden op de API’s van het Kadaster. Zodra we die aansluiting hebben gerealiseerd kan het echte testen beginnen.

Pas na het doorlopen van alle benodigde testen (denk ook aan performance- load en beveiligingstesten) zullen we onze eerste klant overzetten van het oude WION naar het nieuwe WIBON Systeem. De aansluiting op de centrale omgeving van het Kadaster kan daarna worden gerealiseerd. Wanneer dit precies gaat gebeuren? Dat is zoals eerder aangegeven afhankelijk van de planningen van het Kadaster. Wij zijn er in ieder geval klaar voor!

Doekele Rienks, dagelijks bestuur Geodan Van den Berg

Kadaster update: stand van zaken KLIC-WIN

Het Kadaster meldt dat het INSPIRE-deel van KLIC-WIN naar verwachting eind november klaar is voor productie. De planning voor het WION-gedeelte wordt binnenkort aangepast. Op dit moment is het nog wachten op de wettelijke toezegging om ook daadwerkelijk in productie te gaan. Of het INSPIRE-deel van het systeem dit jaar live gaat hangt hier van af.

> Lees meer in het nieuwsbericht van het Kadaster