WION gebruikersoverleg – 13 oktober 2016

Op donderdag 13 oktober is er een Geodan Van den Berg gebruikersdag. Tijdens dit overleg worden gebruikers bijgepraat over het WION systeem. Ook kijken we naar de ontwikkelingen in de kabels en leidingenmarkt.

KLIC-WIN en het Kadaster

In deze editie gaan we specifiek in op de ontwikkelingen rondom KLIC-WIN bij het Kadaster. Met onder andere de volgende sprekers: Guus Spitzen, projectleider Kadaster en Henk Geurts, Voorzitter werkgroep ‘Netbeheerders’. Een volledige agenda volgt later.

Heeft u interesse om aanwezig te zijn bij het WION gebruikersoverleg? Meld u dan aan via: info@geodanvandenberg.nl. Het overleg vindt plaats op donderdag 13 oktober bij Geodan in Den Bosch.

Nieuwe CROW-richtlijn ‘zorgvuldig graven’

De WION wetgeving gaat veranderen. In de WION (en ook de toekomstige WIBON) staat vermeld dat er door de grondroerder ‘zorgvuldig gegraven’ moet worden. Dit ‘zorgvuldig graven’ wordt echter in de wet niet verder toegelicht. Het proces van zorgvuldig graven wordt door de Graafketen zelf ingevuld via de CROW-richtlijn zorgvuldig graven. CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Nu de WION wet gaat veranderen, is ook de CROW richtlijn door vertegenwoordigers uit de sector herzien. U kunt het concept van de aangepaste richtlijn hier terugvinden. Tot 15 augustus 2016 is het mogelijk om te reageren op het voorstel. Na de inzageperiode worden de opmerkingen binnen de CROW werkgroep besproken en verwerkt. Naar verwachting is eind oktober de nieuwe richtlijn over zorgvuldig grondroeren voor iedereen beschikbaar.

Enkele belangrijke wijzigingen in de nieuwe richtlijn zijn:

  • Vroeg in kaart brengen van risico’s en lokaliseren in de ontwerpfase.
  • Een nieuwe structuur, een procesdeel en een kennisdeel: In het procesdeel wordt aangegeven welke rol de verantwoordelijke heeft. Er worden duidelijke activiteiten en resultaten per projectfase binnen het bouwproces beschreven om schade door grondroeren te voorkomen.
  • Het kennisdeel bevat de inhoudelijke uitwerking van onderwerpen die uit de procesbeschrijving volgen (contracten, beoordelen gebiedsinformatie, lokaliseren, grondroeren nabij kabels en leidingen en afwijkende situatie).
  • Het beschreven proces uit de publicatie (308) wateren en waterkeringen is nu grotendeels van toepassing op alle projecten. Uit deze publicatie zijn specifieke aandachtspunten om schade aan kabels en leidingen door grondroeren te voorkomen nabij wateren of waterkeringen verwerkt in de richtlijn. De extra informatie over beschermingszones en eisen die gesteld kunnen worden door waterschappen is komen te vervallen.
  • Het kennishoofdstuk over lokaliseren beschrijft wanneer en wat gelokaliseerd moet worden. Er worden voorbeelden gegeven hoe gelokaliseerd kan worden en er blijft ruimte voor de markt om nieuwe methoden te ontwikkelen.
  • De contractering is niet meer beschreven in de projectfasen, aangezien ieder project op een ander moment de contractfase in kan gaan.
  • Duidelijke contactmomenten met de netbeheerder over onduidelijkheden en extra benodigde informatie worden aangegeven.

Contact

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via E support@geodanvandenberg.nl of T 020-5711 393.