WIONapp in het veld: wat kan er nog beter?

Dat het werk van de grondroerder makkelijker wordt met de door ons ontwikkelde WIONapp, is mij tijdens mijn bezoek aan graafwerkzaamheden in Hillegom wel duidelijk geworden. De app doet wat hij moet doen: het digitaal ontsluiten van Klic-meldingen op een tablet. Helaas kunnen we het verzoek van de grondroerders om de kwaliteit van de geleverde data verbeteren niet direct via de WIONapp realiseren. Het verbeteren van datakwaliteit moet bij de bron gebeuren.

Als ICT-ers zitten wij 85% van onze tijd achter een beeldscherm. De resterende 15% brengen we door in overleggen. Het vooroordeel dat we als ICT-ers soms wat bleek zien, zal dus wel kloppen, want we zien tijdens de werkweek maar weinig van de buitenlucht. Toch proberen we zo nu en dan naar buiten te gaan, ook om te kijken hoe de software die we ontwikkelen in de praktijk wordt gebruikt. En dat levert bijna altijd nieuwe inzichten…

WIONapp-ontwikkelteam op pad

In dat kader zijn we onlangs met het WIONapp-ontwikkelteam naar een woonwijk in Hillegom geweest om bij graafwerkzaamheden van BAM Infra telecom te kijken. Bij aankomst kregen we als eerste werkschoenen aan, een helm op en een hesje aan. Daarna keken we mee hoe er werd gewerkt met de WIONapp. Op basis van de beschikbare informatie werden locaties geselecteerd voor proefsleuven. Deze zijn bedoeld om de daadwerkelijke locatie van kabels en leidingen te bepalen. Deze proefsleuven worden nu door de BAM medewerkers vastgelegd. Hiermee kan in ieder geval worden aangetoond dat deze zijn gegraven. Na het graven van de proefsleuven werd ons duidelijk dat niet alle geleverde data van de netbeheerders even accuraat is. Wat ook opviel is dat er slechts beperkt huisaansluitingen werden geleverd in dit gebied.

Bij het interpreteren van de verstrekte ligging gegevens van de kabels werd goed gebruik gemaakt van de beschikbare functionaliteit van de WIONapp. Zoals de extra ondergrond en de luchtfoto voor de oriëntatie. Het antwoord op de vraag welke extra functionaliteit toegevoegd moet worden aan de app was kort en simpel: we hebben alle functies die we nodig hebben. Maar help ons vooral met nauwkeurige data en die klopt met de werkelijke ligging.

Nauwkeurigheid van data hoort bij de netbeheerder

Helaas kunnen we daar nu juist niet bij helpen. De nauwkeurigheid van de data is iets wat bij de netbeheerders hoort. Een van de voorbeelden die ons werd getoond was een situatie waarbij 6 datakabels over een breedte van 2,5 meter verdeeld waren. Datakabels van een en dezelfde netbeheerder. Op basis van de luchtfoto was duidelijk te zien dat de ligging van deze kabels niet zou kunnen kloppen. In werkelijkheid liggen de 6 datakabels allemaal bij elkaar in 1 mantelbuis. De juiste weergave zou dus moeten zijn: 1 lijn met als annotatie het getal 6.

De mannen in het veld die ik heb gesproken gaven allemaal aan dat met de levering van nauwkeurige data het aantal graafschades terug gedrongen kan worden. Ook is er sterke behoefte aan levering van huisaansluitschetsen. Het verplicht stellen van het leveren van huisaansluitingen van gas is sinds de uitkomst van het onderzoek naar het gaslek in Diemen ook weer helemaal actueel.

Er valt nog veel te winnen

Op het gebied van datakwaliteit valt nog veel te winnen. Vanuit Geodan Van den Berg gaan we onderzoeken hoe we kunnen helpen bij de verbetering van de datakwaliteit. Denk daarbij aan het melden van afwijkende situaties via de WIONapp, maar ook aan het verbeteren van de datakwaliteit bij de bron. We hebben 440 netbeheerders als klant van ons WION Systeem en kijken samen met hen waar de winst zit bij de verbetering van datakwaliteit. KLIC-WIN en het nieuwe IMKL2015 kan ons daar mogelijk bij helpen. Lees daar meer over in mijn volgende blog!

Doekele Rienks, dagelijks bestuur Geodan Van den Berg

Nieuwe versie WION Systeem 2.6.1

Op woensdag 3 februari zal er een nieuwe versie (v2.6.1) van het WION Systeem beschikbaar komen. In verband met het uitrollen van deze nieuwe versie zal de WION Client (kaartviewer) deze dag niet beschikbaar zijn tussen 17.00u – 18.00u.

Binnen de nieuwe versie 2.6.1 zijn de volgende nieuwe functionaliteiten doorgevoerd:

  • Als er van aandachtsgebieden gebruik wordt gemaakt voor het meezenden van bijbehorende bijlagen, worden deze gebieden in de nieuwe WION Client altijd als achtergrondlaag getoond met een blauwe lijn.
  • In de WION Client wordt default een periode vanaf 7 dagen terug gehanteerd voor de selectie van graafberichten bij het openen van de kaart. Indien gewenst kan die periode daarna handmatig worden aangepast, maar we kunnen het default aantal dagen terug nu ook voor elke klant afzonderlijk instellen. Indien u van deze optie gebruik wenst te maken, neem daarvoor contact met ons op.
  • Bij de mailnotificatie van calamiteit-berichten is het nu ook mogelijk om de samenvattende pdf mee te laten zenden. Indien u van deze optie gebruik wenst te maken, neem daarvoor contact met ons op.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk via T 020-5711 393 of E info@geodanvandenberg.nl.