Nieuwe website Geodan Van den Berg

Geodan Van den Berg heeft een nieuwe website, sinds november is deze online. Neem een kijkje en navigeer eenvoudig door de responsive website, ook op uw mobiel en tablet. U vindt er naast informatie over onze producten ook uitgebreide uitleg over de WION, KLIC-WIN en INSPIRE. We zijn benieuwd wat u van de website vindt. Neem vooral een kijkje en deel uw ervaringen met ons via info@geodanvandenberg.nl

WION-registratie huisaansluitingen dichterbij

Veel kabelschades worden toegebracht aan huisaansluitingen. Toch vallen huisaansluitingen niet onder de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten (WION). Verplichte registratie van huisaansluitingen komt echter steeds dichterbij.

Gasexplosie in Diemen

Naar aanleiding van de evaluatie van de WION kondigde minister Kamp (Economische Zaken) al in 2013 aan om netbeheerders te gaan verplichten reeds gedigitaliseerde informatie beschikbaar te stellen. Hij beloofde ook onderzoek naar de registratie van nieuwe huisaansluitingen. De kwestie belandde weer op de agenda na de – voor twee mensen fatale – gasexplosie in Diemen in september 2014 (door beschadiging van een huisaansluiting). Naar aanleiding van het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kondigde de minister op 22 juni 2015 aan dat huisaansluitingen voor gas zo snel mogelijk onder de WION zullen vallen. Daarbij wil hij uitgaan van een korte overgangstermijn, waarbinnen de netbeheerders gelegenheid hebben de huisaansluitingen te digitaliseren.

Uit de aankondiging van de minister blijkt dat de WION gaat veranderen voor huisaansluitingen. Zeker in het geval van gasaansluitingen zullen netbeheerders op korte termijn verplicht worden deze toe te voegen aan de uit te wisselen gebiedsinformatie. Dit najaar wordt het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de WION bekend gemaakt. Dan weten de netbeheerders welke verplichtingen hen te wachten staan.

Jos WebbinkIn elke editie van Klik! magazine behandelt Jos Webbink, advocaat bij Gaastra Advocaten te Schiphol, een opvallende juridische kwestie met betrekking tot de WION. Jos Webbink is actief in het omgevings-, telecom- en energierecht. Hij is specialist in het recht van kabels en leidingen.