Verstrek z-coördinaat onder voorbehoud

Netbeheerders dienen – op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) – na een graafmelding de liggingsgegevens van hun net te verstrekken aan het Kadaster. De beheerder mag zich beperken tot de horizontale gegevens (de x- en de y-coördinaten). Informatie over de diepteligging – de z-coördinaat – is vaak niet bekend en hoeft op grond van de WION niet verstrekt te worden. Vaak beschikken netbeheerders wel over de z-coördinaat van hun kostbaarste ondergrondse infrastructuur: horizontaal gestuurde boringen. Dergelijke boringen worden bijvoorbeeld gedaan om watergangen, spoorlijnen en autowegen te kruisen.

Gestuurde boring en z-coördinaat

Voor een grondroerder is het handmatig vaststellen van de werkelijke diepte van een gestuurde boring onmogelijk (de buis ligt op aanzienlijke diepte). Andere manieren zijn erg kostbaar. De gegevens van de netbeheerder over de diepteligging zijn voor de grondroerder dan ook erg belangrijk. Hoewel de netbeheerder niet verplicht is dergelijke gegevens te verstrekken, is dit in de praktijk wel gebruikelijk.

Maar let op! Hoewel de diepteligging van een gestuurde boring tegenwoordig bij de aanleg nauwkeurig wordt vastgesteld, kan (ook hier) de werkelijke ligging van het net afwijken van de ‘as built’ gegevens. Immers, gestuurde boringen kunnen in de zachte Nederlandse bodem van plaats veranderen. Ook administratieve fouten, meetfouten en misverstanden kunnen leiden tot onjuiste gegevens over de diepteligging. Een grondroerder mag in principe uitgaan van de juistheid van de verstrekte liggingsgegevens (zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 17 juli 2012, LJN: BX 3757). Netbeheerders zouden daarom en duidelijk voorbehoud moeten maken bij het verstrekken van een z-coördinaat. Anders draagt de netbeheerder zelf de schade als gevolg van een onjuiste z-coördinaat.

Jos WebbinkIn elke editie van Klik! magazine behandelt Jos Webbink, advocaat bij Gaastra Advocaten te Schiphol, een opvallende juridische kwestie met betrekking tot de WION. Jos Webbink is actief in het omgevings-, telecom- en energierecht. Hij is specialist in het recht van kabels en leidingen.