Recordaantal calamiteitenmeldingen

De storm van maandag 28 oktober 2013 heeft voor veel schades aan kabels en leidingen gezorgd. Het WION Systeem heeft door al deze schades bijna twee keer zoveel calamiteitenmeldingen verwerkt als normaal op een dag, namelijk 136.

Het gaat vooral om schades die zijn ontstaan door omgewaaide bomen. Onderliggende kabels en leidingen worden zo kapot getrokken door de wortels. Een omvallende boom in Drenthe heeft zelfs een gasleiding geraakt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk via T 020-5711 393 of E info@geodanvandenberg.nl.

Sms bij calamiteitenmelding

Als netbeheerder wilt u tijdig op de hoogte worden gebracht van calamiteiten in uw verzorgingsgebied. Binnen het WION Systeem is het mogelijk, om bij een calamiteitenmelding een sms te sturen naar één of meerdere nummers.

Omschrijving sms-functionaliteit

Ook is het mogelijk om deze sms meerdere keren te sturen. Een automatische herhaling die u eenvoudig uit kunt zetten via de webclient van het WION Systeem. Hiermee verzekert u zich ervan, dat uw organisatie altijd op de hoogte is van een mogelijke calamiteit.

Contact

Wilt u meer weten over deze sms-functionaliteit? Neemt u dan contact met ons op via T 020-5711 393 of E info@geodanvandenberg.nl.

Uw interne WION proces nog op orde?

Het is alweer enkele jaren geleden dat de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) in werking is getreden. Sinds die tijd heeft Geodan Van den Berg elk jaar een nieuwe versie van het WION Shared Service Systeem opgeleverd. Steeds voorzien van nieuwe functionaliteiten die aansluiten op uw interne bedrijfsprocessen.

Processen rondom de WION

Het is echter niet ondenkbaar dat de processen rondom de WION binnen uw organisatie zijn veranderd. Denkt u bijvoorbeeld aan een veranderende interne organisatie of de implementatie van het mobiele werken. Verlopen deze processen nog efficiënt of kan het beter? Wij denken graag met u mee.

WION check

Doe ook de WION check in 60 minuten. Een eenvoudige analyse die uw bedrijfsprocessen nog meer op elkaar laat afstemmen. Dat wilt u toch ook? Maak nu vrijblijvend een afspraak via T 020-5711 393 of E info@geodanvandenberg.nl.