Voortgang ontwikkeling WION versie 2.4

Versie 2.4 van het WION Systeem staat bijna klaar voor implementatie. Met deze nieuwe versie komen er ook enkele nieuwe functionaliteiten beschikbaar voor de eindgebruikers.

Verschillende nieuwe functionaliteiten, zoals:

  • het uitbreiden van de zoekmogelijkheden (zoeken op opdrachtgever/aannemer is mogelijk);
  • het opstellen van nog specifiekere rapportages;
  • een aanpassing in de e-mail notificatie (alleen notificatie bij ‘belang’).

We streven er naar de testperiode na de zomer af te ronden, zodat versie 2.4 zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen.

Contact

We houden u op de hoogte van de vorderingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk via T 020-5711 393 of E info@geodanvandenberg.nl.

INSPIRE Proof of Concept

De INSPIRE-deadline komt eraan. Voor 3 december 2013 moeten alle nieuwe geografische databestanden via webservices openbaar toegankelijk worden gemaakt, oftewel INSPIRE-proof zijn.

Om ervoor te zorgen dat de WION-klanten van Geodan Van den Berg hier op tijd aan kunnen voldoen, hebben we een onderzoek uitgevoerd onder onze gebruikers. Daaruit is gebleken dat de WION-klanten mogelijk op een eenvoudige manier kunnen voldoen aan de Europese regelgeving.

Via een Proof of Concept (PoC) onderzoeken we de komende weken of dit in de praktijk ook zo eenvoudig is te realiseren. Zo wordt met een aantal klanten services opgezet conform de eisen van INSPIRE. Aan het einde van de zomer ronden we de PoC af.

Contact

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de PoC en INSPIRE. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk via T 020-5711 393 of E info@geodanvandenberg.nl.

KLO congres en eindrapport evaluatie WION

Vijf jaar WION: dat was het centrale onderwerp tijdens het Kabel en Leiding congres dat op 6 juni 2013 in Apeldoorn plaatsvond. Geodan Van den Berg was erbij en zet de belangrijkste bevindingen voor u op een rijtje.

Naast een terugblik op het WION-evaluatierapport, werd er ook naar de toekomst gekeken. Zo wil het Kabel- en Leidingoverleg zich de komende jaren richten op de volgende vijf speerpunten: effectieve informatievoorziening, zorgvuldig opdracht geven en nemen, elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden, benchmarken van graafprestaties en erkende kwaliteitssystemen.

Bekijk hier de WION-evaluatie

Contact

Wilt u meer weten over de WION-mogelijkheden van Geodan Van den Berg? Neemt u dan contact met ons op via T: 020 – 5711393, E: info@geodanvandenberg.nl.