Veilig graven in ondergrondse haveninfrastructuren

De Wereldhavendagen zijn weer in aantocht. Op 7, 8 en 9 september kunt u op een leuke en leerzame manier kennismaken met activiteiten in de Rotterdamse haven. Interessant om daarbij ook eens stil te staan bij alles wat er zich ónder de grond bevindt.

De Rotterdamse Wereldhaven werkt 24 uur per dag onafgebroken door. De imposante schepen en kranen, bergen ijzererts en kolen en de enorme installaties van de industrie zijn het decor van wat er zich in de haven afspeelt. Ook onmisbaar in de haven zijn de systemen die 24 uur per dag zorgen voor soepele en veilige processen in de haven. Een voorbeeld daarvan is het WION Systeem. Het WION systeem helpt om schade bij graafwerkzaamheden te voorkomen om zo de veiligheid van de graver en zijn directe omgeving te bevorderen.

WION Systeem

Havengebieden liggen vol met kabels en leidingen voor bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water, communicatie, en voor het transporteren van stoffen. Grondroerders die graafwerkzaamheden plannen, zijn volgens de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) wetgeving verplicht hun werkzaamheden te melden. Het door Geodan gebouwde WION Systeem handelt oriëntatieverzoeken, graaf- en calamiteitenmeldingen volledig automatisch af. Daarnaast geeft het systeem een actueel inzicht in de status en de ligging van kabels en leidingen en worden risicoanalyses gedaan op graafmeldingen: hoe groot is de kans op graafschade? Wat is het risico voor het netwerk? Wat zijn eerdere ervaringen met de grondroerder?

Verschillende Nederlandse haven- of haven gerelateerde bedrijven gebruiken het WION Systeem, waaronder Port of Rotterdam, Zeeland Seaports en diverse petrochemische bedrijven. Het WION Systeem wordt op de markt gebracht door de joint venture Geodan Van den Berg. Geodan Van den Berg is met meer dan 380 netbeheerders in haar portfolio marktleider in de ontzorging van netbeheerders door inzet van geo-ICT-oplossingen en geeft 24/7 uur ondersteuning van werkprocessen.