Aftrap kennisplatform BIM-omgeving

Op 7 april 2011 kwam het kennisplatform BIM-omgeving voor het eerst bijeen. Geodan Van den Berg neemt hier actief deel aan. Naast enkele software leveranciers zijn in het platform ook ingenieursbureaus, de overheid en de BAM als bouwonderneming vertegenwoordigd.

De deelnemers zijn het er over eens dat het belangrijk is snel te kiezen voor een uitwisselingsstandaard waarin 3-dimensionaal gegevens worden aangeboden en gepresenteerd. Er is nu sprake van het IFC- en CityGML-formaat. Hierop kunnen producten worden ontwikkeld zoals een portaal voor de bouwwereld met vindbare informatie die direct in het ontwerp kan worden gebruikt.
Uniforme standaard

Geodan Van den Berg ziet het als zeer belangrijk dat er een dergelijk portaal komt, omdat het nu ontbreekt aan een uniforme standaard voor bouw- en infragegevens. Het WION Systeem vervult al een vergelijkbare functie, door ook niet kabelgerelateerde informatie door te sturen aan de grondroerders. Uit onze enquête is gebleken dat er behoefte is aan een concretere oplossing voor de bouwwereld. In de volgende nieuwsbrief hopen we u meer te vertellen over de eerste pilotprojecten van het Platform BIM-Omgeving.

BIM begeeft zich op het kruisvlak van geo-ICT en het werkveld van de bouw en infra. BIM staat daarbij voor Bouwwerk Informatie Model dat standaardisatie en toegankelijkheid van informatie nastreeft in alle facetten van de Bouw.

Kijk voor meer informatie over BIM op de website van de Bouw Informatie Raad.

Contact

Wilt u ook dat Geodan Van den Berg het afhandelen van Klic-meldingen voor u regelt? Neemt u dan contact met ons op via T: 020 – 5711393, E: info@geodanvandenberg.nl.