25 waterschappen vieren aansluiting op WION Systeem

Alle 25 waterschappen hebben op 16 september de aansluiting op Klic-online met het WION Systeem van Geodan Van den Berg gevierd. Het Waterschapshuis vervulde daarbij de rol van centrale inkoper en voerde ook de informatie analyse voor de waterschappen uit.

Men constateerde dat de aansluiting van alle 25 waterschappen op het WION Systeem van Geodan Van den Berg goed is verlopen. Hoewel het gelijktijdig implementeren van een systeem bij een grote groep complex is, hebben de betrokkenen de samenwerking als positief ervaren.

Contact

Wilt u ook dat Geodan Van den Berg het afhandelen van Klic-meldingen voor u regelt? Neemt u dan contact met ons op via T: 020 – 5711393, E: info@geodanvandenberg.nl