Advisering KLIC-WIN

KLIC-WIN advies op maat

Het Kadaster werkt de komende periode hard aan de modernisering van het KLIC-systeem (WI(B)ON). Er wordt een nieuw landelijk systeem gerealiseerd onder de naam KLIC-WIN. Netbeheerders in Nederland moeten zich in 2016 voorbereiden op de aansluiting op KLIC-WIN. Geodan Van den Berg heeft als marktleider in het ontzorgen van netbeheerders een aanpak waarmee organisaties een advies op maat kunnen krijgen voor de overgang naar KLIC-WIN.

Uw keuzes, ons advies

Hoe bereidt u zich voor op de overgang naar KLIC-WIN? Wat voor keuzes heeft uw organisatie in deze overgang? En met welke wettelijke verplichtingen heeft u te maken? Wat verandert er nu precies in de informatie-uitwisseling? Vragen waarmee u mogelijk worstelt. Daarnaast is uw bedrijfsvisie en daarmee samenhangende strategie bepalend voor de manier waarop u wenst aan te sluiten op KLIC-WIN.

Als domeindeskundige hebben wij een passende aanpak ontwikkeld. Samen met u kijken we naar wat de overgang naar KLIC-WIN precies voor u betekent. Op basis van uw wensen krijgt u een advies op maat, rekening houdend met uw interne capaciteit en bedrijfsambitie. Ons advies is helemaal toegespitst op uw organisatie.

Data op orde

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is een korte analyse van uw asset-data. Bij KLIC-WIN hoort ook een nieuw datamodel: IMKL2015. Middels dit datamodel kan de Kabel- en Leidingendata ook beschikbaar worden gesteld volgens de INSPIRE richtlijn. Dit kan mogelijk voor uw organisatie een wettelijke verplichting zijn. In onze analyse kijken we met uw data-experts of u vanuit uw huidige asset-data al kunt leveren in het gewenste IMKL2015. Mocht dat nog niet zo zijn, dan kunnen we u uiteraard adviseren over de benodigde aanpassingen van uw asset-data.

Uw overgang naar KLIC-WIN

In het advies zal ook beschreven worden wat voor uw organisatie de stappen zijn om over te gaan van KLIC naar KLIC-WIN. U bent daarmee verzekerd van een gestructureerde overgang wat voor rust binnen uw organisatie zal zorgen. Voor persoonlijk advies neem contact op met Doekele Rienks T 06 – 1205 2334, Jan Smit T 020 – 5711 393 of vul onderstaand formulier in.

Organisatie
Afdeling
Naam
E-mail
Functie
Telefoon
Anti-spam captcha