KLIC-WIN

KLIC-WIN? Wat betekent dat voor u?

Het Kadaster wil in 2017 komen met een nieuw Klic-systeem voor WION en INSPIRE, het zogeheten KLIC-WIN. Netbeheerders kunnen hun data dan centraal bij het Kadaster of decentraal, bijvoorbeeld bij Geodan Van den Berg, opslaan. Waarom eigenlijk al deze veranderingen? En wat betekenen die voor netbeheerders? 6 vragen én antwoorden over KLIC-WIN.

Wat is INSPIRE ook alweer?

Gegevens over de publieke netten – inclusiefbuisleidingen gevaarlijke inhoud – vallen onder de INSPIRE-richtlijn. Telecom en private netten zijn hiervan uitgezonderd. De INSPIRE-richtlijn verplicht de Europese lidstaten geo-informatie over de leefomgeving te beschrijven en via het web beschikbaar te stellen. INSPIRE zorgt ervoor dat geo-informatie van goede kwaliteit, beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan – ook over de landsgrenzen heen – eenduidig gecodeerd wordt en er hetzelfde uitziet.

Wat is de relatie tussen WION en INSPIRE?

Naast de verplichtingen uit de WION krijgen de netbeheerders van publieke netten dus ook te maken met INSPIRE. Het idee van het Kadaster is om met het programma KLIC-WIN één systeem aan te bieden, dat data kan uitleveren voor WION én voor INSPIRE. In principe is er echter geen directe relatie tussen WION en INSPIRE. Het combineren van beide is technisch gezien dus niet direct noodzakelijk. Dat heeft Geodan Van den Berg eerder aangetoond door het INSPIRE-proof maken van de gemeente Maasgouw.

Wat betekent KLIC-WIN voor mijn data-opslag?

Het nieuwe KLIC-WIN wordt een zogenoemd hybride systeem, dat kan werken met data die centraal of decentraal is opgeslagen. Centraal wil zeggen: bij het Kadaster (rechtstreeks door de netbeheerder aangeleverd of via Geodan Van den Berg). Decentraal betekent: in eigen huis of, zoals nu ook al gebeurt, bij een service provider zoals Geodan Van den Berg. Het is aan de netbeheerder om dat zelf te bepalen.

Wat kan Geodan Van den Berg voor mij betekenen?

Serviceproviders als Geodan Van den Berg gaan de netbeheerders helpen met bijvoorbeeld de noodzakelijke dataconversies. Zo moeten net beheerders hun data straks volgens IMKL-I configuratie uitleveren. Deze standaard is nog volop in ontwikkeling. Geodan Van den Berg gaat netbeheerders ontzorgen door hun data IMKL-I-proof te maken, deze te configureren en te uploaden naar het centrale systeem van het Kadaster óf onder te brengen in onze eigen database, die het Kadaster vervolgens kan bevragen. Uiteraard zorgen we ook voor het in stand houden van allerlei aanvullende services die netbeheerders op dit moment al afnemen. Daarnaast kan Geodan Van den Berg namens de net beheerder optreden als contactpersoon voor de grondroerder en helpen we bij het interpreteren van mogelijk gevaarlijke situaties. Bovendien beschikken we over een 24/7 helpdesk. Meer weten over hoe Geodan Van den Berg u kan helpen in het KLIC-WIN traject? Lees  ‘Advisering KLIC-WIN’.

Welke kansen biedt KLIC-WIN?

Als het gaat om het verder beperken van graafschades, biedt KLIC-WIN nieuwe kansen voor de in het graafproces betrokken partijen. Nieuwe technologieën, zoals het uitleveren van liggingsgegevens in vectorformaat, kunnen binnen het WION-proces worden ingezet. Verder gaat Geodan Van den Berg KLIC-WIN viewers voor netbeheerders ontwikkelen. Grondroerders kunnen straks de gegevens vanuit KLIC-WIN makkelijk raadplegen, door dat we ook onze WIONapp verder ontwikkelen. Daar naast bieden de INSPIRE-diensten nieuwe mogelijk heden voor bijvoorbeeld het creëren van datasets met toegevoegde waarde, zoals 3D en augmented reality, voor netbeheerders.

Hoeveel tijd heb ik nog?

Volgens de laatste stand van zaken is de ingangsdatum van KLIC-WIN 1 januari 2018. Om dan te kunnen voldoen aan de eisen van KLIC-WIN, hebben netbeheerders echt de tijd nodig om zich goed voor te bereiden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat in 2017 exact duidelijk wordt hoe KLIC-WIN er technisch uit gaat zien. Hier ligt nu de focus op, ook voor Geodan Van den Berg. Zo kunnen wij u komend jaar optimaal adviseren en helpen met de overgang naar het nieuwe WIBON systeem.