KLIC-WIN

Het Kadaster komt in 2018 met een nieuw Klic-systeem voor WION, INSPIRE en de invulling richtlijn kostenreductie breedband. De realisatie van het nieuwe systeem wordt gedaan vanuit het programma KLIC-WIN.

KLIC-WIN? Wat betekent dat voor u?

Waarom eigenlijk al deze veranderingen? En wat betekenen die voor netbeheerders? In onderstaande paragrafen proberen we kort de meest voorkomende vragen rondom KLIC-WIN en de nieuwe wetgeving WIBON te beantwoorden.

Wat is INSPIRE ook alweer?

Gegevens over de publieke netten – inclusief buisleidingen gevaarlijke inhoud – vallen onder de INSPIRE-richtlijn. Telecom en private netten zijn hiervan uitgezonderd. De INSPIRE-richtlijn verplicht de Europese lidstaten geo-informatie over de leefomgeving te beschrijven en via het web beschikbaar te stellen. INSPIRE zorgt ervoor dat geo-informatie van goede kwaliteit, beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan – ook over de landsgrenzen heen – eenduidig gecodeerd wordt en er hetzelfde uitziet.

Europese wetgeving ter bevordering van breedband

Binnen de EU is de richtlijn kostenreductie breedband (richtlijn 2014/61/EU) opgesteld. Het doel van deze richtlijn is om de kosten van de aanleg van breedbandnetwerken te verlagen met het oog op de breedbanddoelen van de Europese Commissie voor 2020. Deze doelen zijn dat in 2020 50% van de huishoudens internet met snelheden van minimaal 100 Mbps gebruikt en 100% van de huishoudens toegang heeft tot internet van minimaal 30 Mbps.

Voor een groot gedeelte heeft Nederland deze doelstelling reeds gehaald; 97% van de burgers en 91% van de bedrijven is aangesloten op een breedbandnetwerk. Om de breedbanddoelen te bereiken maakt de richtlijn het mogelijk dat telecomaanbieders gebruik kunnen maken van de infrastructuur van andere netwerken. Dit betekent dat telecomaanbieders – onder redelijke voorwaarden – toegang krijgen tot de fysieke infrastructuur (zoals buizen, masten, kabelgoten, straatkasten, antenne-opstelpunten) van bijna alle nutsbedrijven die infrastructuur aanbieden (telecom, elektriciteit, gas, verwarming, afval- en rioolwater en beheerders van spoorwegen, wegen, havens en luchthavens). Om dit mogelijk te maken moet door de netwerkbeheerders informatie worden verstrekt op grond waarvan de aanbieder inzicht kan krijgen in de locatie en aard van andere netwerken, om zo te kunnen beoordelen of medegebruik zinvol is.

Wat is de relatie tussen WION, INSPIRE en de richtlijn kostenreductie breedband?

Naast de verplichtingen uit de WION krijgen de netbeheerders van publieke netten dus ook te maken met INSPIRE, en de richtlijn kostenreductie breedband. Het idee van het Kadaster is om met het programma KLIC-WIN één systeem aan te bieden, dat data kan uitleveren voor WION, INSPIRE, en de richtlijn kostenreductie breedband. Heel strikt genomen is er echter geen relatie tussen de drie onderwerpen, maar hebben ze wel allemaal betrekking op Kabels en Leidingen. Daarom is ervoor gekozen om ze samen te voegen tot 1 wetgeving, de WIBON.

Wat is nou precies de WIBON?

Netbeheerders in Nederland krijgen in 2018 dus te maken met de WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse netten en netwerken). Deze WIBON is in feite niets anders dan een combinatie van de huidige WION, INSPIRE en de richtlijn kostenreductie breedband. Omdat bij de richtlijn kostenreductie breedband ook de bovengrondse netwerkelementen (zoals bijvoorbeeld kasten en masten) gedeeld moeten worden, wordt de WION wet dus uitgebreid met Bovengrondse componenten uit de fysieke infrastructuur.

Wat betekent KLIC-WIN voor mijn data-opslag?

Het nieuwe KLIC-WIN wordt een zogenoemd hybride systeem, dat kan werken met data die centraal of decentraal is opgeslagen. Centraal wil zeggen: bij het Kadaster (rechtstreeks door de netbeheerder aangeleverd of via Geodan Van den Berg). Decentraal betekent: in eigen huis. Het is aan de netbeheerder om dat zelf te bepalen. Wij raden onze klanten aan om aan te sluiten op de centrale omgeving bij het Kadaster.

Als service provider ontzorgen wij u volledig bij deze aansluiting. Het aansluiten op de centrale omgeving van het Kadaster is echter zeer kennisintensief. Zo is het wettelijk voorgeschreven datamodel (IMKL2015: Informatie Model Kabels en Leidingen 2015) zeer complex, en is er ook diepgaande kennis nodig van technische uitwisselingsprotocollen (BMKL2015: Berichten Model Kabels en Leidingen 2015).

Wat kan Geodan Van den Berg voor mij betekenen?

Geodan Van den Berg gaat u als netbeheerders helpen met de aansluiting op de centrale omgeving van het Kadaster. Om die aansluiting te kunnen realiseren zullen wij als eerste uw data converteren naar het IMKL2015. Vervolgens zullen we namens uw organisatie aansluiten op de services van het nieuwe KLIC-WIN systeem van het Kadaster.

Met deze services kunnen we uw IMKL2015 dataset periodiek uploaden naar de centrale omgeving, en kunnen we afgehandelde Klic-meldingen downloaden. Wij zullen er tevens voor zorgen dat alle noodzakelijke testen met goed gevolg doorloopt, waarna de overgang naar het nieuwe KLIC-WIN gerealiseerd kan worden. Kortom, wij zorgen er dus voor dat u tijdig zult voldoen aan de nieuwe wetgeving!

Een specifiek onderdeel van de wetgeving is ook de bewaarplicht van Klic-informatie van minimaal 5 jaar. Het Kadaster geeft geen invulling aan dit onderdeel van de wetgeving, en dus verzorgen wij dit voor u! Daarbij kunt u zelf alle KLIC-WIN gerelateerde gegevens inzien via een moderne (online) kaartviewer, zodat u als netbeheerders overal en altijd de juiste informatie heeft.
Uiteraard zorgen we ook voor het in stand houden van allerlei aanvullende services die netbeheerders op dit moment al afnemen. Daarnaast kan Geodan Van den Berg namens de netbeheerder optreden als contactpersoon voor de grondroerder en helpen we bij het interpreteren van mogelijk gevaarlijke situaties. Bovendien beschikken we over een 24/7 helpdesk. Meer weten over hoe Geodan Van den Berg u kan helpen in het KLIC-WIN traject? Lees  ‘Advisering KLIC-WIN’.

Hoeveel tijd heb ik nog?

Volgens de laatste stand van zaken is de ingangsdatum van KLIC-WIN waarschijnlijk 1 juli 2018. Netbeheerders hebben dan tot 1 januari 2019 om over te gaan naar het nieuwe KLIC-WIN systeem van het Kadatser. De wetgeving is echter nog niet definitief. Wij houden u via onze website en nieuwsbrief uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de WIBON-wetgeving, en de bijbehorende planning.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van bovenstaande samenvattingen met veel vragen zit. Wij beantwoorden uw vragen graag persoonlijk, en vragen u daarom om contact met ons op te nemen via: T +31 (0)20 – 5711 393 of E info@geodanvandenberg.nl. We komen dan indien gewenst graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek.